Στήριγμα τετράγωνης σωλήνας

Στήριγμα τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος στήριγμα

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για την στήριξη του σωλήνα.

Θα χρειαστείτε επίσης