Σιδηρογωνίες

Σιδηρογωνίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διάσταση σιδηρογωνίας: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm
Ύψος σιδηρογωνίας: 1m - 6m

Διαθέτουμε σιδηρογωνίες με κάμψη (με σπάσιμο).
Διαθέτουμε σιδηρογωνίες σε σχήμα V.

Τοποθετούνται για πάσσαλοι στις περιφράξεις.

Θα χρειαστείτε επίσης