Περιφράξεις με κινητά κιγκλιδώματα

Περιφράξεις με κινητά κιγκλιδώματα

Κατασκευάζουμε κινητά κιγκλιδώματα ανάλογα με τις διαστάσεις σας. Χρησιμοποιούνται για προσωρινές περιφράξεις. Κατασκευάζονται με γαλβανιζέ πλέγμα πόντας 100x100mm και σωλήνα γαλβανιζέ 1" (Φ33).

Λυόμενα συστήματα περίφραξης.

Διαστάσεις:
1) 1.85m ύψος x 2.63m μήκος
2) 1.17m ύψος x 2.62m μήκος
3) 1.17m ύψος x 2.02m μήκος