Παραλληλόγραμες τάπες

Παραλληλόγραμες τάπες

Τάπα πλαστική για παραλληλόγραμμο κοιλοδοκό.

Διαστάσεις κοιλοδοκού:

 • 20x30
 • 20x38
 • 20x40
 • 20x50
 • 20x60
 • 30x40
 • 30x50
 • 30x60
 • 30x70
 • 40x60
 • 40x80
 • 40x100
 • 50x100

Θα χρειαστείτε επίσης