Πλαστικά Κλιψ Θερμοκηπίου

Πλαστικά Κλιψ Θερμοκηπίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σωλήνας:

  • 1/2" 16cm μήκος
  • 3/4" 4cm μήκος
  • 1" 16cm μήκος

Θα χρειαστείτε επίσης