Δίτροχα Καροτσάκια

Δίτροχα Καροτσάκια

Καρότσια δίτροχα για μεταφορά κιβωτίων και εμπορευμάτων.