Περιφράξεις με σωλήνα γαλβανιζέ

Περιφράξεις με σωλήνα γαλβανιζέ

Περιφράξεις με πάσσαλο σωλήνα γαλβανιζέ.

Διάμετρος σωλήνας: 1 1/4" (Φ42) - 1 1/2" (Φ48) - 2" (Φ60)
Πάχος σωλήνας: 1.5mm - 2mm