Σύρμα Πλαστικοποιημένο

Σύρμα Πλαστικοποιημένο

Σύρμα με επικάλυψη pvc

Διάσταση: 2.20mm σύρμα+pvc = 3.10mm

Θα χρειαστείτε επίσης