Περιφράξεις με τσιμεντοπάσσαλο

Περιφράξεις με τσιμεντοπάσσαλο

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την κατασκευή περιφράξεων, σε αντλιοστάσια φυσικού αερίου μερικά από αυτά: παραλία Κατερίνης, Σκοτίνα, Σβορώνος, Βαρικό, Μεθώνη, Λιτόχωρο, Κορινός, Αιγίνιο κ.α.

Τα παραπάνω έργα υλοποιήθηκαν με τσιμεντοπάσσαλο σπαστό 20cm x 20cm