Τετράγωνες τάπες

Τετράγωνες τάπες

Τάπα πλαστική για τετράγωνο κοιλοδοκό.

Διαστάσεις κοιλοδοκού:

 • 20x20
 • 25x25
 • 30x30
 • 35x35
 • 38x38
 • 40x40
 • 50x50
 • 60x60
 • 70x70
 • 80x80
 • 100x100
 • 120x120

Θα χρειαστείτε επίσης