Ανοξείδωτο Σύρμα

Ανοξείδωτο Σύρμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος: 2.00-3.00mm

Τύπος Ανοξείδωτου:

  • 304

Τάση Θραύσης: 600-800Ν/mm2

Συσκευασία: 150-200kg

Θα χρειαστείτε επίσης