Βάσεις στήριξης

Βάσεις στήριξης

Κατασκευάζουμε γαλβανιζέ βάσεις στήριξης για τοποθέτηση κονσερτίνας.

Βάσεις στήριξης επάνω σε τσιμεντένιο τοιχίο
Βάσεις στήριξης δίπλα σε τσιμεντένιο τοιχίο
Βάσεις για τσιμεντένιο τοιχίο χωρίς αναμονές πασσάλου
Βάσεις για τσιμεντένιο τοιχίο με αναμονές πασσάλου
Βάσεις για μπαλκόνια
Βάσεις για κάγκελα μεταλλικά

Θα χρειαστείτε επίσης