Κλιψ σύνδεσης

Κλιψ σύνδεσης

Μεταλλικά κλιψάκια σύνδεσης κονσερτίνας.

Χρησιμοποιούνται με ειδική πένσα.

Θα χρειαστείτε επίσης