Βάση τετράγωνης σωλήνας

Βάση τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος βάση

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε την σωλήνα στο έδαφος.

Θα χρειαστείτε επίσης