Σταυρός τετράγωνης σωλήνας

Σταυρός τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος σταυρός

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Διασταυρώνει τρεις σωλήνες