Λοξή Βάση τετράγωνης σωλήνας

Λοξή Βάση τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος λοξή βάση

Διαστάσεις: (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για στηρίξουμε αντηρίδες σε τσιμέντο.

Θα χρειαστείτε επίσης