Γωνιακή τετράγωνης σωλήνας

Γωνιακή τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος γωνιακή

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Ενώνει μία κάθετη σωλήνα με δύο οριζόντιες