Στήριγμα στρογγυλής σωλήνας

Στήριγμα στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος στήριγμα

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Χρησιμοποιείται για την στήριξη του σωλήνα.

Θα χρειαστείτε επίσης