Ρυθμιζόμενη στρογγυλής σωλήνας

Ρυθμιζόμενη στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος ρυθμιζόμενη

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Ρυθμίζει τις μοίρες από 90 έως 270