Λοξή βάση στρογγυλής σωλήνας

Λοξή βάση στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος λοξή βάση

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Χρησιμοποιείται για στηρίξουμε αντηρίδες σε τσιμέντο.

Θα χρειαστείτε επίσης