Γωνιακή 135 μοίρες στρογγυλής σωλήνας

Γωνιακή 135 μοίρες στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος γωνιακή 135μοίρες

Διαστάσεις: 2", 2 1/2"

Χρησιμοποιείται για περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ