Γωνιακή στρογγυλής σωλήνας

Γωνιακή στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος γωνιακή

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Ενώνει μία κάθετη σωλήνα με δύο οριζόντιες