Ένωση στρογγυλής σωλήνας

Ένωση στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος ένωση

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Ενώνει δύο σωλήνες της ίδιας διαμέτρου.