Διπλής Κατεύθυνσης στρογγυλής σωλήνας

Διπλής Κατεύθυνσης στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος διπλής κατεύθυνσης

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"