Διπλή γωνιακή στρογγυλής σωλήνας

Διπλή γωνιακή στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος διπλή γωνιακή

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Ενώνει τέσσερις σωλήνες, μία κάθετη σωλήνα με τρεις οριζόντιες