Συρματοκιβώτια

Συρματοκιβώτια

Αντιπλημμυρικό πλέγμα (σαραζανέτι).

Διαστάσεις συρματοκιβωτίων:
(μήκος x πλάτος x ύψος)

 • 1m x 1m x 0.5m
 • 1m x 1m x 1m
 • 1.5m x 1m x 0.5m
 • 1.5m x 1m x 1m
 • 2m x 0.5m x 0.5m
 • 2m x 1m x 0.5m
 • 2m x 1m x 1m
 • 2m x 1.5m x 0.5m
 • 2m x 1.5m x 1m
 • 2m x 2m x 0.5m
 • 2m x 2m x 1m
 • 2.5m x 1m x 1m
 • 3m x 0.5m x 0.5m
 • 3m x 1m x 0.5m
 • 3m x 1m x 1m
 • 3m x 1.5m x 0.5m
 • 3m x 1.5m x 1m
 • 3m x1.5m x 1.5m
 • 3m x 2m x 2m
 • 3m x 2m x 1m
 • 3m x 2m x 1.5m
 • 3m x 2.5m x 1m
 • 3.5m x 1m x 0.5m
 • 3.5m x 1m x 1m
 • 3.5m x 2.5m x 0.5m
 • 3.5m x 2.5 m x 1m
 • 4m x 1m x 0.5m
 • 4m x 1m x 1m

Θα χρειαστείτε επίσης