Τσιμεντοπάσσαλοι

Τσιμεντοπάσσαλοι

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις τσιμεντοπάσσαλου: 7/9.5cm
Ύψος τσιμεντοπάσσαλου: 2m & 2.40m

Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχουν εξάπλευρο σχήμα.

 

Θα χρειαστείτε επίσης